Program 2020

Z význačnějších akcí se podařilo vybudovat dřevěnou lávku „Samota“, která umožňuje turistům a návštěvníkům lesa bezpečně překonat velmi frekventovanou mezinárodní silnici z Brna do Trenčína v centrální oblasti Chřibů. Na Vsetínsku byla postavena rozhledna „Miloňnová“ ve Velkých Karlovicích a v Bojkovicích byla vybudována naučná stezka. Finančně nejnáročnější akcí byla rekonstrukce turistické trasy z Pusteven na Radhošť. Ojedinělou investicí z prostředků Lesů ČR určenou pro zajištění veřejného zájmu z Programu 2020 byla oprava a rekonstrukce budovy myslivny pod Buchlovem, která byla přebudována na Muzeum lesnictví a myslivosti Buchlov.

Kromě větších investičních akcí se každý rok vynakládají prostředky do lesního mobiliáře, opravě studánek, drobných vodních ploch apod.

Naučné stezky na území KŘ Zlín

LS Rožnov pod Radhoštěm

LS Vsetín LS Vsetín

LS Luhačovice

LS Buchlovice

LS Strážnice